top of page

אני מאמינה שלחפצים יש כוחות מיוחדים
הם יכולים לגרום לנו לחייך, להתאהב, ליצור זיכרונות נפלאים
חפצים יכולים להזכיר לך ילדות מופלאה
או לעזור לשחרר פחד נורא
מוזמנים לשחרר, להתרגש לאהוב ולהזמין

ערכות מיוחדות

גולגלות

 נרות

עוד מוצרים

bottom of page